Concurs Internacional de Dirección

Bases del concurs

Edició 2017

1. Participants

1.1. Edat dels candidats

Poden participar-hi directors d’orquestra de totes les nacionalitats nascuts a partir del 19 de desembre de 1981; el nombre aproximat de candidats acceptats per a la primera ronda és de 60 (seixanta). 

1.2. Sol·licitud d’inscripció

Els participants podran fer la sol·licitud en línia a www.orquestradecadaques.com a partir del 30 de juny i no més tard del 8 de setembre de 2017, i hauran d’aportar la documentació següent:

 • Còpia del passaport escanejada o DNI on es llegeixi perfectament la data de naixement.
 • Curriculum vitae d’un màxim de 450 paraules* i biografia resumida en un màxim de 150 paraules* per incloure-la al catàleg del concurs.
 • Certificats d’estudis i màxima documentació que acrediti les dades que s’esmenten en el curriculum vitae.
 • Dues o més cartes de recomanació en una de les llengües de les bases o, per defecte, la traducció jurada d’aquestes.
 • Una fotografia (resolució: 300 DPI; mesura: 10 x 15 cm aproximadament).

* Aquesta documentació ha d’estar escrita en qualsevol de les llengües utilitzades a les bases del concurs, que són CATALÀ, ESPANYOL i ANGLÈS.

Vídeos

No és un requisit necessari, però es valoraran els vídeos que responguin a les característiques següents:

 • El candidat ha de ser visible des de diferents punts de vista
 • El so ha de ser de bona qualitat (els que no compleixin aquest requisit seran descartats)

Els vídeos seran disponibles a la xarxa i el candidat inclourà al currículum els enllaços que condueixin a visualitzar-los. No s’acceptaran vídeos enviats per correu electrònic, ni via We-Trans o similars.

MOLT IMPORTANT: només s’acceptaran les inscripcions fetes en línia.

El candidat només podrà donar per acceptats la sol·licitud d’inscripció i el procés d’inscripció quan rebi la confirmació expressa per part de l’organització.

Si el candidat no rebés el correu acceptant o denegant la sol·licitud, pot posar-se en contacte amb l’organització.

1.3. Nombre de participants

Totes les sol·licituds seran revisades per un comitè de selecció de manera totalment confidencial. A partir de la documentació enviada pels sol·licitants, l’organització del concurs seleccionarà de manera directa un màxim de cinquanta participants. En la fase preliminar se n’escolliran deu més. El nombre total de participants per a la primera prova del concurs serà, doncs, de seixanta.

El comitè es reserva el dret de demanar informació addicional.

Tots els sol·licitants rebran resposta a la seva petició abans del dia 17 de setembre.

1.3.1 Convocatòria a una prova preliminar

Els candidats que no hagin estat seleccionats de forma directa podran sol·licitar fer una prova preliminar especial que els permetrà, si la superen, accedir al concurs. A la prova preliminar podrà presentar-s’hi un màxim de 60 candidats.

1.3.2 Prova preliminar

A través de la prova preliminar podrà ser seleccionat un màxim de deu participants, que se sumaran als cinquanta seleccionats de manera directa. 

Bases prova preliminar

1.4. Taxa d’inscripció

Els participants tindran temps fins al dia 30 de setembre de 2017 per enviar el comprovant de la transferència bancària, pagar les taxes d’inscripció i enviar tota la informació que els demani l’organització.

La taxa d’inscripció és de 350 € (nets de comissions bancàries) i només es podran abonar mitjançant transferència bancària.

D’aquests 350 €, 200 € corresponen a les despeses d’allotjament i 150 € a la taxa de participació. Si el concursant ho prefereix, pot pagar únicament les despeses de participació (150 €), però en aquest cas l’allotjament quedarà sota la seva responsabilitat.

1.4.1. Cobertura de la taxa d’inscripció

La taxa inclou l’allotjament per a tots els dies en què el candidat estigui en actiu en el concurs, els desplaçaments Barcelona-Cadaqués o Cadaqués-Barcelona en els autocars de l’organització, la partitura de l’obra d’encàrrec del Concurs, un exemplar del catàleg i l’accés gratuït a les proves semifinals i final a L’Auditori de Barcelona.

Igualment, i sempre que hagin abonat la taxa d’inscripció completa (350 €), tots els candidats que arribin a la segona prova (màxim 20 candidats), amb independència de si passen a la tercera fase o a les següents, seran allotjats per l’organització —en habitacions dobles— fins al dia de la final inclòs. 

1.5. Allotjament

L’organització facilitarà la reserva de l’allotjament dels participants del concurs i durant els dies en què aquests participin de forma activa en el concurs, sempre que hagin abonat la taxa d’inscripció completa (350 €). No s’inclouran ni esmorzar ni dinar i sopar, i les despeses de manutenció i viatges seran a càrrec de cada participant.

1.6. Data de presentació

Oportunament s’indicaran el dia, l’hora i el lloc en què hauran de presentar-se els participants. L’ordre de participació dels directors en el concurs serà alfabètic i es començarà per una lletra escollida a l’atzar.

2. Concurs

2.1. Proves del concurs (del 14 al 18 de desembre de 2017)

El Concurs s’estructura en cinc proves. Totes les proves són obertes al públic i a la premsa i seran emeses en temps real (streaming) des de la pàgina web de l’Orquestra. 

2.2. Nombre de participants per prova

A la primera prova hi haurà un màxim de seixanta participants; a la segona prova, un màxim de vint; a la tercera prova, un màxim de set; a la quarta prova o semifinal, un màxim de tres, i a la cinquena prova o final, un màxim de dos. 

2.3. Públic i enregistrament del concurs

Totes les proves del concurs seran obertes al públic i podran ser enregistrades, filmades i emeses per ràdio o televisió sense cap compensació econòmica per als participants. 

2.4. Plantilla de l’Orquestra

Els participants dirigiran l’Ensemble de l’Orquestra de Cadaqués en la primera prova i l’Orquestra de Cadaqués en la resta de les proves. 

2.5. Primera prova (14 i 15 de desembre)

Els participants hauran de dirigir l’obra esmentada a l’apartat 3.1. Cada participant disposarà d’un màxim de deu minuts per fer aquesta prova. 

2.6. Segona prova (16 de desembre)

Els participants hauran de dirigir l’obra esmentada a l’apartat 3.2. Cada participant disposarà d’un màxim de quinze minuts per fer aquesta prova. 

2.7. Tercera prova (17 de desembre, matí)

Els participants hauran de dirigir les obres esmentades a l’apartat 3.3. El jurat determinarà per quina de les dues ha de començar el concursant. Aquest disposarà d’un màxim de trenta minuts per fer aquesta prova. 

2.8. Quarta prova o semifinal (17 de desembre, tarda)

Els participants hauran de dirigir l’obra d’encàrrec del concurs, apartat 3.4, que els serà lliurada el primer dia del concurs, i tindran un màxim de quaranta-cinc minuts per fer aquesta prova.

2.9. Final (18 de desembre, tarda)

Els participants hauran de dirigir l’obra de l’apartat 3.5.a i una de les obres de l’apartat 3.5.b, que serà escollida pel jurat. La final se celebrarà el dia, l’hora i el lloc que s’indicaran oportunament. Els finalistes podran assajar amb l’Orquestra de Cadaqués el mateix dia durant una hora.

3. Repertori

3.1 Primera prova

Arnold SCHÖNBERG: Pierrot Lunaire, op. 21 (Universal Edition). 

3.2 Segona prova

Wolfgang Amadeus MOZART: Simfonia núm. 41 en Do major, K.551 «Júpiter» (Bärenreiter).

3.3 Tercera prova

a) Juli GARRETA: Impressions simfòniques per a orquestra de corda (Tritó Edicions).
b) Ludwig van BEETHOVEN: Simfonia núm. 7 en La major (Breitkopf & Härtel).

3.4 Quarta prova o semifinal

Gabriel ERKOREKA: Tramuntana, obra d’encàrrec del concurs (aquesta obra serà lliurada als concursants el dia de l’obertura del concurs). Aquesta obra no es podrà comprar ni estarà disponible fins al dia de la inauguració del concurs.

3.5 Final

a) Gabriel ERKOREKA: obra d’encàrrec del concurs.
b) Vicent MARTÍN I SOLER: Recitatiu i ària de L’arbore di Diana: «Perfidi! In questa guisa... – Sento che dea son io» per a soprano i orquestra (Tritó Edicions).
c.1) Johannes BRAHMS: Variacions sobre un tema de Joseph Haydn, op. 56a (Breitkopf Urtext, núm. 3692).
c.2) Robert SCHUMANN: Obertura, Scherzo i Finale, op. 52 (Breitkopf Urtext, núm. 5527).

Aquestes són les edicions que es recomanen perquè són les que utilitza l’Orquestra. Si el concursant en fa servir d’altres, pot trobar-se amb problemes amb els números de compàs o les lletres d’assaig.

Poden sol·licitar-se totes aquestes obres a: 

Tritó Edicions http://www.trito.es (comandes@trito.es)

IMPORTANT: informem que Tritó Edicions romandrà tancat fins el 31 d’agost. Lamentem les molèsties que això pugui ocasionar-vos.

NOTA: l’organització del concurs no autoritza la utilització de fotocòpies en cap de les proves. Els candidats que portin fotocòpies seran exclosos.

4. Premis

4.1. Premis

El jurat atorgarà dos premis: el primer premi i el segon premi.

Qualsevol dels dos premis podrà ser declarat desert i el segon premi podrà ser declarat ex aequo.

El segon premi consisteix en un diploma.

El primer premi consisteix a dirigir almenys un concert amb totes les orquestres col·laboradores del concurs al llarg de les temporades 2017–2018, 2018-2019 i 2019–2020.

4.2. Consultoria

El guanyador del primer premi, a més, es beneficiarà d’una consultoria durant el període d’un any per part d’Alfonso Aijón, fundador d’Ibermúsica.

4.3. Orquestres col·laboradores

La llista de les orquestres compromeses amb la dotzena edició del concurs es farà pública abans del 23 de juny de 2017.

Les orquestres col·laboradores de l’XI Concurs 2013 van ser: 

BBC Philharmonic (Manchester)
Bilbao Orkestra Sinfonikoa
Euskadiko Orkestra Sinfonikoa
Joven Orquesta Nacional de España
Orquesta Ciudad de Granada
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
Orquesta Sinfónica de Navarra
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Orquesta Sinfónica de Galicia
Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias
Orquesta Sinfónica de Tenerife
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid
Orquestra de Cadaqués
Orquestra de València
Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya
Orquestra Simfònica del Vallès
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
Real Filharmonía de Galicia
Royal Liverpool Philharmonic
Wienner Kammerorchester

5. Jurat

5.1. President del jurat

En l’edició de 2017, el president del jurat serà Gianandrea Noseda, actual director principal de l’Orquestra de Cadaqués i guanyador del primer premi del concurs el 1994. 

5.2. Membres del jurat

Sr. Gianandrea Noseda, director de orquesta y presidente del jurado

Sr. Nicholas Kenyon, consejero delegado de Barbican Centre

Sr. Lutz Köhler, director de orquesta

Sra. Annette Mangold, directora artística de la Filarmónica de Berlín

Sr. Jaime Martín, director titular de la Orquesta de Cadaqués

Sr. Jun-ichi Nihei, Japan Arts, President -COO-

Ms. Anu Talidirectora d'orquestra

Orquestra de Cadaqués (amb dos vots)

5.3. Vots del jurat

En la primera prova, el jurat estarà format per Lutz Köhler, Jaime Martín i els membres de l’Ensemble de Cadaqués. Cadascun tindrà un vot. A partir de la segona prova, cada membre del jurat —que ja estarà complet— disposarà d’un vot, excepte l’Orquestra de Cadaqués en conjunt, que en disposa de dos. El president tindrà vot de qualitat en cas d’empat. 

5.4. Moderació del jurat

També formarà part del jurat el director artístic del concurs, Llorenç Caballero, que actuarà en qualitat de secretari tècnic, sense dret a vot.

5.5. Deliberacions del jurat

Les decisions del jurat seran secretes i inapel·lables. 

5.6. Transcurs de les proves

Els membres del jurat podran interrompre qualsevol participant al llarg de la seva actuació, fer-li les preguntes que desitgin, i també fer que les proves finalitzin abans del temps previst. 

5.7. Canvis

L’organització podrà modificar el nombre de participants de les diferents proves, així com introduir els canvis que estimi necessaris per al bon funcionament del concurs. En cas de qualsevol dubte en la interpretació de les diferents traduccions de les bases del concurs, prevaldrà el text escrit en català.

6. Acceptació de les bases

La participació en el concurs suposa l’acceptació total de les presents bases i condicions, així com la submissió expressa dels participants a aquestes i a les decisions interpretatives que el jurat efectuï de les bases per a la resolució de qualsevol dubte o conflicte que pogués sorgir.

Calendari d'inscripció

XII Edició del Concurs Internacional de Direcció de l'Orquestra de Cadaqués
Calendari d'inscripción
23 de juny Es publica la llista definitiva d’orquestres col·laboradores
30 de juny S’obre el període de sol·licituds
8 de setembre Data límit per presentar sol·licituds
17 de setembre Data límit per enviar la resposta als sol·licitants
30 de setembre Límit per formalitzar la taxa d’inscripció tant per al Concurs com per a la fase preliminar

Fases del concurs

Detalls de les proves del concurs (Horaris aproximats)

Obertura de la Prova Preliminar

dilluns, 11 de desembre
A les 20:00h
Sala Art i Joia, Cadaqués

L’organització escollirà una lletra a l’atzar, a partir de la qual els directors concursaran per ordre alfabètic.

Prova Preliminar

martes, 12 de desembre
De 10:00 a 13:00h
De 16:00 a 19:00h
Sala Art i Joia, Cadaqués

Els concursants (màxim 60) hauran de dirigir l’Ensemble de l’Orquestra de Cadaqués amb l’obra de:

Igor STRAVINSKY: Histoire du soldat (Chester Music ISBN: 0711938415).

Cada participant disposarà d’un màxim de 10 minuts per fer aquesta prova.

Un cop finalitzada aquesta prova preliminar, el jurat, format pels membres de l’Ensemble de Cadaqués, donarà a conèixer quins han estat els directors seleccionats per participar en el XII Concurs Internacional de Direcció de l’Orquestra de Cadaqués.

Prova Preliminar

dimecres, 13 de desembre
De 9:30 a 12:30h
De 15:00 a 18:00h
Sala Art i Joia, Cadaqués

Presentació

dimecres, 13 de desembre
A les 20:00h
Sala Art i Joia, Cadaqués

L’organització lliurarà a tots els concursants l’obra d’encàrrec del concurs, Tramuntana, del compositor Gabriel Erkoreka, com també el pla de treball del concurs.

S’anunciaran els 10 candidats escollits en la prova preliminar.

S’escollirà una lletra a l’atzar a partir de la qual s’iniciarà, el 14 de desembre, la participació dels concursants, que seguirà l’ordre alfabètic.

Primera Prova

dijous, 14 de desembre
De 10:00 a 14:00h
De 16:00 a 20:00h
Sala Art i Joia, Cadaqués

En aquesta prova participarà un màxim de 60 candidats, que disposaran de 10 minuts per dirigir l’obra de:

Arnold SCHÖNBERG: Pierrot Lunaire, op. 21 (Universal Edition), amb sprechstimme.

El jurat determinarà quin fragment de l’obra ha de dirigir el concursant. Un cop finalitzada aquesta prova, el divendres 15 de desembre el jurat donarà a conèixer quins han estat els candidats (un màxim de 20) seleccionats per passar a la segona prova.

El jurat en aquesta prova serà l’Ensemble de l’Orquestra de Cadaqués, més Jaime Martín i Lutz Köhler.

Primera Prova

divendres, 15 de desembre
De 9:30 a 12:30h
De 15:00 a 18:00h
Sala Art i Joia, Cadaqués

Segona Prova

20 candidatos
sábado, 16 de desembre
De 15:00 a 18:00h
De 19:00 a 21:00h
L’Auditori (Barcelona) Sala 2, Oriol Martorell

A partir d’aquesta prova el jurat estarà al complet:

 • Gianandrea Noseda, President
 • Annette Mangold, directora artística de la Filharmònica de Berlín
 • Nicholas Kenyon, conseller delegat de Barbican Centre
 • Lutz Köhler, director d’orquestra
 • Jaime Martín, director titular de l’Orquestra de Cadaqués
 • Orquesta de Cadaqués (con 2 votos)

Els 20 candidats seleccionats hauran de dirigir en aquesta prova, durant un màxim de 15 minuts, l’obra següent:

Wolfgang Amadeus MOZART: Sinfonía nº 41 en Do mayor, K.551 "Júpiter" (Bärenreiter)

El jurat podrà determinar quins fragments ha de dirigir cada candidat.

Un cop finalitzada aquesta prova, el jurat donarà a conèixer quins han estat els candidats (un màxim de 7) seleccionats per passar a la tercera prova.

Tercera Prova

diumenge, 17 de desembre
De 10:00 a 14:00h
L’Auditori (Barcelona) Sala 2, Oriol Martorell

Els candidats seleccionats hauran de dirigir en aquesta prova, durant un màxim de 30 minuts, les obres següents:

a) Juli GARRETA: Impressions simfòniques (Tritó Edicions)

b) Ludwig van BEETHOVEN: Simfonia núm. 7 en La major (Breitkopf & Härtel)

Un cop finalitzada aquesta prova, el jurat donarà a conèixer quins han estat els candidats(un màxim de 3) seleccionats per passar a la quarta prova o semifinal.

Quarta Prova o Semifinal

diumenge, 17 de desembre
De 17:00 a 20:00h
L’Auditori (Barcelona) Sala 2, Oriol Martorell

Els 3 candidats seleccionats hauran de dirigir l’obra d’encàrrec del concurs durant un màxim de 45 minuts:

Gabriel ERKOREKA: “Tramuntana”

Un cop finalitzada aquesta prova, el jurat donarà a conèixer quins han estat els candidats (un màxim de 2) seleccionats per passar a la cinquena prova o final.

Assaig Final

De 10:00 a 13:30h

Concert Final

dilluns, 18 de desembre
A les 18:00h
L’Auditori (Barcelona) Sala 2, Oriol Martorell

Assaig: els directors seleccionats per a la final tindran una hora d’assaig amb l’orquestra per preparar les obres que hauran de dirigir a la prova final.

El jurat serà present en aquest assaig.

Final:

Els finalistes hauran de dirigir l’obra d’encàrrec del concurs, Tramuntana, l’obra de Vicent Martín i Soler i una tercera que serà escollida pel jurat entre les dues de Schumann i Brahms.

a) Gabriel ERKOREKA: obra d’encàrrec del concurs

b) Vicent MARTÍN I SOLER: recitatiu i ària de L’arbore di Diana: «Perfidi! In questa guisa... Sento che dea son io» per a soprano i orquestra (Tritó Edicions)

c) 1. Johannes BRAHMS: Variacions sobre un tema de Haydn, op. 56 (Breitkopf Urtext)

c) 2. Robert SCHUMANN: Obertura, Scherzo i Finale, op. 52 (Breitkopf Urtext)

Queda totalment prohibida la utilització de fotocòpies durant el transcurs de les proves del concurs.

 

Amb el suport de

Diputació de Girona
Generalitat de Catalunya
Gobierno de España
Institut Ramón Llull