Concurs Internacional de Direcció

Prova Preliminar

Objectiu

Els candidats que no hagin acreditat prou mèrits per ser seleccionats de forma directa i no siguin acceptats de manera directa al concurs abans del 17 de setembre podran sol·licitar fer una prova preliminar especial que els permetrà, si la superen, accedir al concurs. 

Lloc

La prova preliminar es desenvoluparà entre els dies 12 i 13 de desembre de 2017 a la Sala Art i Joia de Cadaqués. 

Nombre de participants

A la prova preliminar, podrà presentar-s’hi un màxim de 60 candidats.

L’Ensemble de l’Orquestra de Cadaqués seleccionarà un màxim de deu candidats que passaran a la primera prova del concurs juntament amb els altres cinquanta directors seleccionats de forma directa. 

Taxa d’inscripció

Els qui sol·licitin la prova preliminar tindran temps fins al dia 30 de setembre de 2017 per enviar el comprovant de la transferència bancària, pagar les taxes d’inscripció i enviar tota la informació que els demani l’organització. La taxa d’inscripció és idèntica a la dels candidats al concurs i cobreix els mateixos conceptes. [Vegeu BASES, 1.4.1.] 

La taxa d’inscripció és de 350 € (nets de comissions bancàries) i només es podran abonar mitjançant una transferència bancària. 

D’aquests 350 €, 200 € corresponen a les despeses d’allotjament i 150 € a les taxes de participació. Si el concursant ho prefereix, pot pagar únicament les despeses de participació (150 €), però en aquest cas l’allotjament quedarà sota la seva responsabilitat. 

Els deu candidats que superin la prova preliminar no hauran de tornar a pagar les taxes d’inscripció, però hauran d’abonar 200 € en concepte d’allotjament; en cas contrari, l’allotjament quedarà sota la seva responsabilitat.

Calendari de la prova preliminar 

OBERTURA DE LA PROVA PRELIMINAR

Dilluns, 11 de desembre de 2017, a les 20h
Sala Art i Joia de Cadaqués 

L’organització escollirà una lletra a l’atzar, a partir de la qual els directors concursaran per ordre alfabètic. 

PROVA PRELIMINAR

Dimarts, 12 de desembre de 2017, de 10 a 13h i de 16 a 19h
Dimecres, 13 de desembre de 2017, de 9.30 a 12.30h i de 15 a 18h

Repertori

Els participants hauran de dirigir l’Ensemble de l’Orquestra de Cadaqués amb l’obra de Stravinsky Histoire du soldat (Chester Music ISBN: 0711938415). Cada participant disposarà d’un màxim de 10 minuts per fer aquesta prova. 

Molt important: fixa’t, sobretot, que l’edició sigui la Nova Edició Autoritzada «AUTHORISED NEW EDITION» 1987, amb número d’ISBN 0711938415. Altres edicions poden tenir números d’assaig diferents, lletres d’assaig diferents o compassos sense numeració, amb la qual cosa la prova amb l’Ensemble pot resultar complicada.

Jurat

El jurat de la prova preliminar estarà format per cadascun dels membres de l’Ensemble de Cadaqués i cadascun tindrà un vot. 

Resolució

Dimecres, 13 de desembre de 2017, a les 19 h
Sala Art i Joia de Cadaqués

Un cop finalitzada la prova preliminar, el jurat donarà a conèixer quins han estat els directors seleccionats per participar en el XII Concurs Internacional de Direcció de l’Orquestra de Cadaqués.

Amb el suport de

Diputació de Girona
Generalitat de Catalunya
Gobierno de España
Institut Ramón Llull