Núria Bonet Majó

Violin

Núria Bonet Majó

Sponsored by

Diputació de Girona
Generalitat de Catalunya
Gobierno de España
Institut Ramón Llull